Co robią firmy windykacyjne? Kwestie zalegających z opłatami kontrahentów i odzyskiwanie przeterminowanych należności.

  • 01, 08, 2021
  •  
  •  Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Co robią firmy windykacyjne? Kwestie zalegających z opłatami kontrahentów i odzyskiwanie przeterminowanych należności. została wyłączona
Często się zdarza, że firmy, które domagają się od swoich klientów uregulowania nieuregulowanych płatności, starają się to zrobić samodzielnie. Najpierw stosują monit i kierują do firmy wezwania do zapłaty, lecz jeżeli wszystkie te działania nie przynoszą oczekiwanego efektu a sprawa się przedłuża, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie należnych im sum.

Pracownicy firmy windykacyjnej

Autor: Neil Cummings
Źródło: http://www.flickr.com
Czasami zdarza się, że sprzedają im cały dług za procent całej kwoty, by po prostu się tego pozbyć i uregulować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wtedy dług przejmuje firma windykacyjna – dodatkowe informacje o polecanej firmie windykacyjnej. Powszechnie wiadomo, że firmy windykacyjne muszą stosować się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które ograniczają ich działania i są inne od postępowań komorniczych. Firma windykacyjna powinna na początku określić kwotę zadłużenia w sporządzonym w tym celu dokumencie wysyłanym do dłużnika i wzywającym go do uregulowania zadłużenia. Pismo wyznacza także okres, za który firma domaga się zapłaty długu.

Standardowy okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż 14 dni, a później sprawa kierowana jest do sądu. Jeśli to nie przynosi rezultatu, firma posuwa się do windykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja zaległych należności jest niezbędna do tego, aby każda firma bez kłopotów mogła prowadzić działalność gospodarczą. Domaganie się zapłaty zaległych faktur nie jest czymś komfortowym, szczególnie gdy kontrahent nie jest skory do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, ponieważ przedsiębiorstwa po prostu muszą terminowo wypłacać pensje swoim pracownikom, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc zapłata za nią jest po prostu czymś naturalnym.

Bilon

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym, nieuiszczanie opłat za zobowiązania finansowe wobec firm w których w grę wchodzą naprawdę duże sumy może prędzej czy później spowodować dołek finansowy danej firmy. W tej sytuacji „sprzedanie” długów firmie windykacyjnej jest lepsze, bo z miejsca firma może korzystać z należnych jej pieniędzy, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia.

Nasze następne teksty są podobnie zajmujące, jak ten. Zatem kliknij w łącze tutaj (http://wuko-adamczak.pl/wuko/) i oglądaj szczegółowe informacje. Zachęcamy!

Firma będzie mogła również wyjaśnić sprawy rachunkowe i zapomnieć o wszystkim, a egzekwowaniem należności zajmuje się wówczas wyłącznie firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że każdy klient i przedsiębiorca musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań, niezależnie od tego, czy jest to zapłata kredytu czy rata za jakiś mały przedmiot. Firma, która sprzedała nam jakąś usługęlub towar, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie płacąc za to, postępujemy na swoją niekorzyść.

Comments are closed.